แนว ข้อสอบ actcorner ข้อสอบชุดใหม่ ภาค ก สำนักงาน กพ ปี 56 ล่าสุด

ช็อค!!! คู่มือสอบ ภาค ก สำนักงาน กพ พ.ศ.2556

 

แนวข้อสอบ ภาค ก E-BOOK Download ข้อสอบเก่าสำนักงาน กพ ข้อสอบ ภาค ก ระดับ 1-2 วุฒิ ปวช. ปวส. สำนักงาน ก.พ. นำเสนอโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ สั่งซื้อ ร้านชีทออนไลน์ www.sheetram.com โทร 02-7230950 085-9993722
ประโยค ถือเอาว่า คำต่าง ๆ ที่นำมาเรียบเรียงกันเข้าจนเกิดข้อความที่มีความหมายพรั่งพร้อมขึ้น โดยบอกให้ทราบอย่างน้อยว่าใคร ทำอะไร และอาจจะบอกต่อไปว่ากับใคร ที่ไหนอย่างไร เป็นต้น
การผูกประโยค 
การผูกประโยค หมายถึง การนำคำมาเรียบเรียงให้เกิดข้อความตามที่เราต้องการ ซึ่งต้องคำนึงถึงสิ่งจากนี้ไป
1. การผูกประโยคให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ที่สุด ทำได้โดย
1) การเรียงคำให้ถูกที่ หมายถึง วางประธาน กริยา หรือกรรมให้ตรงตามตำแหน่ง
– ใบหน้าของหล่อนขึ้นสิวมีมากมาย (ไม่ชัดเจน)
– ใบหน้าของหล่อนมีสิวขึ้นมากมาย (ชัดเจน)
2) การขยายความให้ถูกที่ คือว่า คำหรือความที่นำมาขยายข้อความนั้นจะต้องวางไว้ให้ถูกที่ ซึ่งมีหลักว่า ถ้าจะขยายคำหรือข้อความใดก็ต้องให้ส่วนขยายอยู่ใกล้คำหรือข้อความนั้น
3) การใช้คำตามแบบภาษาไทย คือ ให้ข้อความที่ผูกขึ้นมีลักษณะเป็นภาษาไทย (ประธาน + กริยา + กรรม ) ไม่เลียนแบบภาษาต่างประเทศ ประหนึ่ง
– เขาถือหนังสือเล่มใหญ่เข้ามา (แบบภาษาไทย)
– เขาเข้ามาพร้อมกับหนังสือเล่มใหญ่ (แบบภาษาต่างประเทศ)
4) การใช้คำให้สิ้นกระแสความ ถือเอาว่า ใช้คำให้ได้ความหมายครบถ้วน ไม่ขาดบทประธานหรือบทกริยาไป แทบ
– เขาสงสัยเรื่องคนร้ายที่ได้แจ้งตำรวจไว้แล้ว
(ไม่ชัดเจนเพราะไม่ทราบแน่ว่าใครเป็นผู้แจ้งตำรวจไว้)
– เขาสงสัยเรื่องคนร้ายที่เขาได้แจ้งตำรวจไว้แล้ว (ชัดเจน)
5) การเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง คือ รู้จักเว้นให้มีช่องว่างระหว่างคำเพื่อแบ่งข้อความเป็นตอน ๆ โดยเราจะไม่เว้นวรรคระหว่างประธานกับกริยาในข้อความเดียวกัน และระหว่างคำที่เชื่อมด้วย “และ” เว้นแต่ถ้า “และ” ใช้เชื่อมข้อความก็เว้นวรรคได้
2. การผูกประโยคให้กระชับรัดกุม ทำได้โดย (ตาม แนว ข้อสอบเก่า กพ)
1) การรวบความให้กระชับ ในกรณีที่ข้อความนั้นมีทั้งประธานหลาย ๆ คำโดยมีกริยาร่วมกัน ก็ให้หาคำมารวบความให้กระชับ เช่น
– รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ ทั้งหมดนี้เป็นคนเจ้าชู้
– ชาวเหนือ ชาวอีสาน ชาวใต้ ล้วนเป็นชาวไทยทั้งสิ้น
– ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ทั้งหมดนี้ห้ามไว้วางใจ
2) การลำดับความให้รัดกุม คือ จัดให้ข้อความที่สำคัญที่สุดอยู่ในตอนท้าย เช่น
– คนที่ไม่มีใครอยากคบ คือ คนใจแคบ เห็นแก่ตัว ปากไม่ดี และขี้อิจฉา (ไม่รัดกุม)
– คนที่ใจแคบ เห็นแก่ตัว ปากไม่ดี และขี้อิจฉา เป็นคนที่ไม่มีใครอยากคบ (รัดกุม)
3) การจำกัดความ ข้อความในประโยคหนึ่งๆ ควรจะมีเพียงอันเดียว ไม่ควรให้กระจัดกระจายเป็นคนละเรื่อง ดังนั้นถ้าหากใจความไม่สัมพันธ์กันก็ควรจะแยกออกเป็นคนละข้อความ
3. การผูกประโยคให้มีนำหนัก
1) การจัดคำให้อยู่ในที่ซึ่งมีน้ำหนัก เป็น ถ้าต้องการเน้นคำใด เราก็ต้องจัดคำที่ต้องการเน้นไว้ตอนต้นข้อความ ซึ่งนับว่าเป็นตำแหน่งที่มีน้ำหนักมากที่สุด เช่น “ที่ตลาดเกิดไฟไหม้” เป็นการเน้นสถานที่ ส่วน “เกิดไฟไหม้ที่ตลาด” เป็นการเน้นถึงเหตุการณ์ที่บังเกิด
2) การจัดความให้ขัดแย้งกัน อย่าง คนไทยตัวเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนู
3) การจัดความให้ก้ำกึ่งกัน โดยมีคำเชื่อมซึ่งรับกันได้ เช่น ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
4) การใช้คำซ้ำ ๆ กัน เช่น ข้าพเจ้าไม่ยอมและจะไม่ยอมเป็นอันขาด
5) การใช้ความชักนำให้ตอบ เป็นการตั้งปัญหาท้าทายให้ตอบ ซึ่งความจริงแล้วผู้ถามไม่ได้ต้องการคำตอบแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการย้ำเท่านั้น เช่น สิ่งใดเล่าที่พวกเราแสวงหากันมานานแล้ว สิ่งนั้นคือความยุติธรรมมิใช่ไม่ใช่หรือ
4. การผูกประโยคให้มีภาพพจน์ คือ การสร้างข้อความให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความรู้สึกนึกเห็นภาพขึ้นในใจ ซึ่งทำได้เหตุฉะนี้
1) การใช้ความซึ่งคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบกัน ราวกับ สมัยนี้มีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์ เนื้อหาตาม ข้อสอบเก่า กพ
2) การใช้ความซึ่งแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน ดั่ง ความรักทำให้ความขี้ริ้วกลับเป็นความงาม
3) การใช้ความซึ่งสัมพันธ์กันมาเปรียบเทียบกัน อย่าง ชีวิตต้องต่อสู้ตั้งแต่อยู่ในเปลจนไปสู่ป่าช้า เขาสู้ยิบตาเมื่อถึงเวลาจนตรอก
4) การใช้ความที่เกินจริงกล่าวเป็นทำนองเปรียบเทียบ ดังเช่น ถึงแม้จะเอาช้างมาฉุดข้าพเจ้าก็ไม่ไป เขาบอกว่าคิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออก 
5) การใช้ความที่ทำให้ต้องคิด กล่าวเป็นทำนองเหน็บแนมหรือประชดประชัน ดัง ถ้าเด็กกินมากกว่าก็ว่าตะกละ แต่ถ้าผู้ใหญ่กินได้ก็ว่าเจริญอาหาร
6) การใช้ความที่มีเสียงเพิ่มความรู้สึก เช่นการเล่นเสียงจังหวะและการเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหรือเสียงลมพัดหวิวหวิว
ดูได้ อ่านได้เลยครับ เล่มนี้ตาม ข้อสอบเก่า สำนักงาน กพ

 

มาวิเคราะห์ตัวอย่างแนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส ล่าสุด 2558

เจาะข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส เยี่ยมสำหรับปี 2558
ธกส. จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และ
ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 เป็นต้นมา โดยรับโอนบรรดาทรัพย์สิน สินทรัพย์ หนี้สิน
ความรับผิดชอบธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส พนักงานและลูกจ้างมาจากธนาคารเพื่อการสหกรณ์
ธกส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีคณะกรรมการ ธกส. แนวข้อสอบ ธกส เป็นผู้วางนโยบาย
และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของธนาคาร
คณะกรรมการ ธกส. ดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
และมีรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นไม่เกิน 8 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้จัดการเป็น
กรรมาธิการและเลขานุการ
การดำเนินงานของธนาคาร
ธกส. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร โดยให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคน สหกรณ์การเกษตรกลุ่ม
เกษตรกร และอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
2. บริการเงินฝาก โดยรับฝากเงินจากพี่น้องร่วมชาติทั่วไป
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร
1.1 การให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคนเกษตรกรรายคน คือว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตร หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรายคนนี้นิยมเรียกว่า เกษตรกรลูกค้าธกส. วิธีการให้กู้ยืม
แก่เกษตรกรประเภทนี้แบ่งเป็น 2 สัณฐาน แนวข้อสอบ ธกส คือว่า
ลักษณะแรก ให้กู้แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารเกษตรกรที่กู้ยืมโดย
วิธีนี้ส่วนมาก เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก และขาดหลักทรัพย์เป็นรับรองเงินกู้ดังนั้น จึงใช้บุคคลในกลุ่ม
ร่วมยืนยันแทนเกษตรกรที่กู้เงินจาก ธกส. ส่วนใหญ่จะขอกู้เงินในลักษณะนี้
ลักษณะที่สอง เป็นการให้กู้ แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสังกัดกลุ่มลูกค้าของ ธกส. ที่กู้ยืม
โดยวิธีนี้ส่วนมากเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดี และมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้
1.2 การสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พุทธศักราช 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำว่าสหกรณ์การเกษตรไว้ดังนี้
"สหกรณ์การเกษตร" หมายความว่า สหกรณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกร และได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กับให้หมายความรวมถึงสหกรณ์ดังกล่าวที่ได้รวมกันเป็นชุมชน
สหกรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์
ธกส. ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนการดำเนินงานแก่สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนให้คำปรึกษา
และแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานสินเชื่อและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินกู้และอำนวยผลประโยชน์ อย่างแท้จริงแก่เกษตรกรสมาชิกซึ่งแบ่งออกได้
ตามลักษณะดังต่อไปนี้
 
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับให้สมาชิกกู้ต่อตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตร
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจน
สิ่งจำเป็นอื่นๆ มาจำหน่ายแก่สมาชิกพร้อมกับเกษตรกร
3) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนผลัดเปลี่ยนในการดำเนินการขายผลิตผลการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
1.3 บริการเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกรพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร
พ.ศ. 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำ กลุ่มเกษตรกร แนวข้อสอบ ธกส ไว้ดังนี้
"กลุ่มเกษตรกร" เป็นเกษตรกรซึ่งรวมเป็นกลุ่มโดยมีกฎหมายรับรองให้เป็นนิติบุคคล
และมีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับบริการสินเชื่อจาก ธกส. บริการนี้
แบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำหน้าที่เพิ่มผลิตผลการเกษตร
3) เงินกู้เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องมือการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
ใน พุทธศักราช 2529 ธกส. ได้ปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น 25,126.1 ล้านบาทมีอัตราการชำระ
คืนร้อยละ 72.5 ของยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
2. บริการเงินออมของธนาคาร
หน้าที่โดยตรงของ ธกส. นอกเหนือไปจากการให้กู้เงินแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแล้ว ธกส.
มีบริการรับฝากเงินเช่นเดียวกับธนาคารแห่งอื่นๆ อีกด้วยบริการเงินฝากของ ธกส. มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากประจำ
บริการเงินฝากของ ธกส. ทั้ง 2 ประเภทนี้ แนวข้อสอบ ธกส ผู้ที่ฝากเงินไว้จะได้ดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราเดียวกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จากธนาคารแห่งอื่นๆ
และที่สำคัญก็คือ ผู้ที่นำเงินมาฝากไว้กับ ธกส. จะเป็นผู้ที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ทุกข์ยาก แสนเข็ญของแผ่นดิน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากไว้กับ ธกส. จะ
หลั่งไหลไปสู่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยการกำกับและแนะนำอย่างใกล้ชิดของ
ธกส. เพื่อให้เงินฝาก ทุกบาททุกสตางค์ของผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลสูงสุด คือความกินดี
อยู่ดีของเกษตรกร

เอามาแจก ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส เปิดตัวปี 58

เจาะ มา แจก แนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส พ.ศ.2558
ธกส. จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และ
ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 เป็นต้นมา โดยรับโอนบรรดาทรัพย์สิน สินทรัพย์ หนี้สิน
ความรับผิดชอบธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส พนักงานและลูกจ้างมาจากธนาคารเพื่อการสหกรณ์
ธกส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีคณะกรรมการ ธกส. เป็นผู้วางนโยบาย
และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของธนาคาร
คณะกรรมการ ธกส. ดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
และมีรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นไม่เกิน 8 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้จัดการเป็น
กรรมการและเลขานุการ
การดำเนินงานของธนาคาร
ธกส. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร โดยให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคน สหกรณ์การเกษตรกลุ่ม
เกษตรกร และอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
2. บริการเงินฝาก โดยรับฝากเงินจากสามัญชนทั่วไป
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร
1.1 การให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคนเกษตรกรรายคน ตกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตร หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรายคนนี้นิยมเรียกว่า เกษตรกรลูกค้าธกส. วิธีการให้กู้ยืม
แก่เกษตรกรประเภทนี้แบ่งเป็น 2 รูปร่าง แนวข้อสอบ ธกส รวมความว่า
ลักษณะแรก ให้กู้แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารเกษตรกรที่กู้ยืมโดย
วิธีนี้ส่วนมาก เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดย่อม และขาดหลักทรัพย์เป็นยืนยันเงินกู้ดังนั้น จึงใช้บุคคลในกลุ่ม
ร่วมรับรองแทนเกษตรกรที่กู้เงินจาก ธกส. จำนวนมากจะขอกู้เงินในลักษณะนี้
ลักษณะที่สอง เป็นการให้กู้ แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสังกัดกลุ่มลูกค้าของ ธกส. ที่กู้ยืม
โดยวิธีนี้ส่วนมากเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดี และมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้ยืม
1.2 การสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พุทธศก 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำว่าสหกรณ์การเกษตรไว้ดังนี้
"สหกรณ์การเกษตร" หมายความว่า สหกรณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกร และได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ แนวข้อสอบ ธกส กับให้หมายความรวมถึงสหกรณ์ดังกล่าวที่ได้รวมกันเป็นชุมชน
สหกรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์
ธกส. ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนการดำเนินงานแก่สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนให้คำปรึกษา
และแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานสินเชื่อและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินกู้และอำนวยผลประโยชน์ อย่างแท้จริงแก่เกษตรกรสมาชิกซึ่งแบ่งออกได้
ตามลักษณะดังต่อไปนี้
 
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับให้สมาชิกกู้ต่อตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตร
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจน
สิ่งจำเป็นอื่นๆ มาจำหน่ายแก่สมาชิกพร้อมทั้งเกษตรกร
3) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนผลัดเปลี่ยนในการดำเนินการขายผลิตผลการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
1.3 บริการเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกรพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร
พ.ศ. 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำ กลุ่มเกษตรกร แนวข้อสอบ ธกส ไว้ดังนี้
"กลุ่มเกษตรกร" หมายถึงเกษตรกรซึ่งรวมเป็นกลุ่มโดยมีข้อบังคับรับรองให้เป็นนิติบุคคล
และมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับบริการสินเชื่อจาก ธกส. บริการนี้
แบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเพิ่มผลิตผลการเกษตร
3) เงินกู้เพื่อหาวัสดุวัตถุการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
ใน พ.ศ. 2529 ธกส. ได้ปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น 25,126.1 ล้านบาทมีอัตราการชำระ
คืนร้อยละ 72.5 ของยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
2. บริการเงินออมของธนาคาร
หน้าที่โดยตรงของ ธกส. นอกเหนือไปจากการให้กู้เงินแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแล้ว ธกส.
มีบริการรับฝากเงินเช่นเดียวกับธนาคารแห่งอื่นๆ อีกด้วยบริการเงินฝากของ ธกส. มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากประจำ
บริการเงินฝากของ ธกส. ทั้ง 2 ประเภทนี้ แนวข้อสอบ ธกส ผู้ที่ฝากเงินไว้จะได้ดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราเดียวกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จากธนาคารแห่งอื่นๆ
และที่สำคัญก็คือ ผู้ที่นำเงินมาฝากไว้กับ ธกส. จะเป็นผู้ที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ทุกข์ยาก แสนเข็ญของแผ่นดิน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากไว้กับ ธกส. จะ
หลั่งไหลไปสู่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยการกำกับและแนะนำอย่างใกล้ชิดของ
ธกส. เพื่อให้เงินฝาก ทุกบาททุกสตางค์ของผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลสูงสุด คือความกินดี
อยู่ดีของเกษตรกร

คู่มือสอบ ธกส ทิศทางและนโยบายของ ธกส. ((FREE!!))

คู่มือสอบ ธกส ทิศทางและนโยบายของ ธกส. ((FREE!!))
ที่มีความสำคัญในการรบการดำเนินงาน ปีบัญชี 2556-2560
ธ.ก.ส. นำไปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็นวิถี ใน
การขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ธ.ก.ส. อย่างบูรณาการ ภายใต้โลกทัศน์และพันธกิจ เพื่อรุดหน้าภาค
การเกษตรและภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. สร้างโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรและวงจรข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและหาแนวทางประกัน
ความเสี่ยงให้กับลูกค้า? คู่มือสอบ ธกส  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้? 6? ด้าน ดังนี้?
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนสินเชื่อเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรรายย่อย ธ.ก.ส. จึงสนับสนุนการให้บริการ
ด้านสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด คู่มือสอบ ธกส Value Chain ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดย
ใช้เครือข่ายธุรกิจชุมชน และขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้
แก่ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนให้ลูกค้ามีการประกันความเสี่ยงและความเสียหาย ทั้ง
ด้านชีวิต ด้านอาชีพ และด้านรายได้ รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการ เปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินภาคชนบท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือสอบ ธกส โดยการพัฒนาชุมชนเกษตรให้เป็นเครือข่ายเกื้อกูลกันและกันผ่านศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. และสถาบันพัฒนาเกษตรกรและชนบท? และพัฒนาเกษตรกรรายคนให้
มีการจัดการการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพ และเสริมสร้างการรวมกลุ่มผลิตเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง
รวมทั้ง พัฒนาทักษะของสถาบันเกษตรกรด้านการจัดการทางธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ
จัดการสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ
มุ่งเน้นการเติบโตด้านเงินฝากด้วยการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยการบริหารความสัมพันธ์และกระตุ้นการออมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
โครงการลงทุนที่สำคัญของธ.ก.ส.
การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา
ธ.ก.ส. มุ่งวิจัยและพัฒนาด้านธนาคารและลูกค้า รวมถึงเศรษฐกิจการเกษตร และพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็นคลังความรู้ในการนำ ไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทาง
ของธนาคารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย โดยมีการ
ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาฐานความรู้
Website แผ่นดินทอง เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ เพื่อเป็นคลังความรู้แก่
สาธารณชน
ฐานข้อมูลชุมชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญของเครือข่ายของ คู่มือสอบ ธกส เกษตรกร และเครือข่ายต่าง ๆ
2. การวิจัยและพัฒนาสภาวะธุรกิจการเกษตร
สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการตัดสินของผู้ที่สนใจ
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มราคาข้าว
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิจัย (Link ไปที่รายงานการวิจัย “ส่วนเหลื่อมการตลาดข้าวไทยเพื่อความเป็นธรรม
สำหรับชาวนา” และ Link ไปที่รายงานวิจัยอื่น ๆ)
BAAC Research Center News
วิชาการปริทัศน์
วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
– โลกร้อน….มหามหันตภัย
วารสารพัฒนาชนบท
การลงทุนในระบบสารสนเทศ ปีบัญชี 2556
1. การขยายจุดให้บริการเครื่องปรับสมุดเงินฝากโดยอัตโนมัติ (PAM)
2. การขยายจุดให้บริการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
3. การให้บริการ Mobile Phone Banking
4. การค้ำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมการใช้งาน สำหรับกองทุนหมู่บ้าน/สถาบัน
การเงินชุมชนที่เป็นลูกค้า
5. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้สินเชื่อ (Loan Origination System)
6. การหาระบบสารสนเทศตามกฎหมายและหน้าที่ของสถาบันการเงิน
7. การจัดหาระบบการหักบัญชีด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
8. การวิวัฒน์ระบบ Call Center
9. การปรับปรุงระบบ CRM
10. การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ปีทะเบียน 2555
1. การจัดหาระบบ Core Banking System (CBS) เอี่ยม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารให้กับสาขาทั่วประเทศ
3. การขยายการติดตั้ง คู่มือสอบ ธกส ระบบ ATM ให้โดยตลอดครบทุกสาขา
4. การให้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
5. การตั้งขึ้นศูนย์ Data Center รองรับระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้อง
ตามแนวทาง ISO 27001
6. การปรับเปลี่ยนระบบ FMIS ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ธนาคารให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น คนดี คนเก่งและมี
ความสุข โดยมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมเป็นกลไก

คู่มือเตรียมสอบ ธกส การลงทุนในบริษัทต่างๆ ((บอกคำเดียว))

คู่มือเตรียมสอบ ธกส การลงทุนในบริษัทต่างๆ (NEW!!)
ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทอื่นๆ คู่มือเตรียมสอบ ธกส ที่มีธุรกิจเชื่อมโยงสนับสนุนภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรในด้านปัจจัยการผลิตและด้านการตลาด โดยมีตารางแสดงข้อมูลบริษัทที่ธนาคารถือ
หุ้นอยู่โดยตรงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้
ลำดับ
ที่ บริษัท วัตถุประสงค์  มูลค่าที่
ตราไว้
จำนวนหุ้นที่ถือ
ครอง
ร้อยละหุ้น
ที่ครอง
1 บริษัทไทยแอ็กโกร
เอ็กซเชนจ์ จำกัด
เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ
ตลาดกลางของซื้อของขายเกษตรแห่งประเทศ
ไทย (ตลาดไท)
5 10,000,000 5
2 บริษัทไทยธุรกิจ
เกษตร จำกัด
เพื่อประคับประคองเรื่องการตลาดและการ
จัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกร
10 120,000 10
3 บริษัทปุ๋ยเอ็นเอฟซี
จำกัด(มหาชน)
การผลิตปุ๋ยและซื้อขายปุ๋ย 0.16 15,800 0.08
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
นโยบายธรรมาภิบาล
นโยบายด้านธรรมาภิบาล ธ.ก.ส. “คณะกรรมการ และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ได้แสดงเป้าหมายที่จะส่งเสริม
และสนับสนุน ให้มีการนำหลักการและแนวทางปฏิบัติตนด้านธรรมาภิบาล มาตั้งมั่นและปฏิบัติใน ธ.ก.ส. ให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบการควบคุมภายใน คู่มือเตรียมสอบ ธกส การตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
การบริหารความเสี่ยงที่เป็นเกณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
และมีส่วนร่วมในเรื่องสำคัญของ ธ.ก.ส.”
~ 34 ~
มวลจริยธรรมนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นวัสดุอุปกรณ์กำกับความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร
ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงาน
ด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรพร้อมด้วยระดับบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเลื่อมใสเกิดความถือใจ แก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดข้อผูกมัดผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามลำดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่ว ถึงและมีประสิทธิภาพ
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ คู่มือเตรียมสอบ ธกส ผู้บริหารและพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี 14 หัวข้อย่อย ดังนี้
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
2. การสนับสนุนภาคการเมือง
3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล คู่มือเตรียมสอบ ธกส และการใช้ประกาศภายใน
5. การปฏิบัติต่อผู้ใช้
6. การประพฤติต่อคู่แข่งทางพณิชย์
7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
8. การจัดซื้อ หาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
9. การรับผิดชอบต่อชุมชนพร้อมทั้งสังคมโดยรวม
10. การปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารพร้อมกับพนักงาน
11. การสั่งภายในและการตรวจสอบภายใน
12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือกำไรอื่นใด
13. ความปลอดภัย สุขอนามัยพร้อมด้วยสภาพแวดล้อม
14. สินทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารโทรคมนาคม
ธ.ก.ส.สำเหนียกดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำ ธุรกิจธนาคาร จึงจัดให้มี
ระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) เพื่อเกื้อหนุน
การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างค่าเพิ่มแก่องค์กร และเสริมสร้างการจัดการให้มีความเป็น
ธรรมมาภิบาลให้องค์กรเติบโตอย่าง ยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยนำกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน